Våra fartyg

Är du intresserad av att veta mer om våra fartyg?
Här hittar du all fakta.

M/S EMELIE

Stockholm

M/S EMELIE II

Stockholm

M/S DESSI

Kalmarsund

M/S LISEN

Stockholm

M/S LOTTEN

Stockholm

M/S LOTE

Stavsnäs

M/S QUEEN

Stavsnäs

M/S OLLIVER

Stavsnäs

Sjöstadstrafiken

Röda dagar​ / Public holidays

Julafton, Nyårsafton samt Midsommarafton trafikeras som helg. /
Christmas Eve, New Year’s Eve and Midsummer Eve are operated as weekends.

EMELIE-trafiken

Extraturer under loven / Extra routes during the school holidays

v9: 27 feb – 3 mars /
week 9: 27 Feb – 3 March