Våra fartyg

Är du intresserad av att veta mer om våra fartyg?
Här hittar du all fakta.

M/S EMELIE

Stockholm

M/S EMELIE II

Stockholm

M/S DESSI

Kalmarsund

M/S DESSI II

Kalmarsund

M/S GRIM

Stavsnäs

E/S LISEN

Stockholm

M/S VIDSKÄR

Stavsnäs/Söderby

M/S SJÖFRAKT

Stavsnäs

E/S LOTTEN

Stockholm

M/S LOTE

Karlskrona

M/S QUEEN

Stavsnäs

M/S OLLIVER

Stavsnäs

M/S KUNGSHOLM

Stockholm

Sjöstadstrafiken

Trafikinformation / Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table


						

EMELIE-trafiken

Trafikinformation / Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table.

 

Kalmarsundstrafiken

Trafikinformation/Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table