Om Ressel

Ressel Rederi är ett fristående och oberoende rederi och ägs till 100 procent av Ressel Invest AB. Sedan år 2000 har företaget bedrivit sjöfart i allt större omfattning. Verksamhet med upphandlad trafik samt kommersiell trafik som bedrivs i Stockholms området samt i Kalmarsund.

Uppdragsgivare

Rederiets uppdragsgivare är Stockholms Stad, Waxholmsbolaget och Färjestadens Företagsgrupp. Därutöver finns flertalet samarbetsavtal med aktörer i Stockholm och Kalmarsund.

Vårt Miljöarbete

Ressel Rederis mål med all trafik är att på ett miljösäkert sätt frakta passagerare och gods i hamn och skärgårdstrafik. Vi är övertygade om att ett seriöst miljöarbete lönar sig, för miljön, passagerarna, ombordanställda och rederiet, med andra ord en långsiktig och hållbar medvetenhet för den miljö vi verkar i.

ISO 14001

Sedan april 2015 är rederiet miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi värnar om sjösäkerheten, miljön.

Sjöstadstrafiken

Trafikinformation / Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table


						

EMELIE-trafiken

Trafikinformation / Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table.

 

Kalmarsundstrafiken

Trafikinformation/Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table