Sjöstadstrafiken

Trafikinformation / Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table

EMELIE-trafiken

Trafikinformation / Traffic information

EMELIE-trafiken trafikeras för tillfället av fartyget e/s SYLVIA med begränsad tillgänglighet ombord/EMELIE traffic is currently served by the ship e/s SYLIVA with limited availability on board

 

Kalmarsundstrafiken

Trafikinformation/Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table