All trafik / All traffic

Trafikinformation/Traffic information

Samtliga fartyg trafikerar Midsommarafton  och midsommardagen med avvikande tidtabeller, se respektive tidtabeller/ All vessels operate with different timetables during June 21th and June 22th, see timetables for correct information.

Sjöstadstrafiken

Trafikinformation / Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table


						

EMELIE-trafiken

Trafikinformation / Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table.

 

Kalmarsundstrafiken

Trafikinformation/Traffic information

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table