Måndag – Torsdag

Monday-Thursday/ Maanantai-Torstai/ Montag-Donnerstag


Mot / Towards / Kohti / Auf

Nybroplan


Rindö västra
06:35
Vaxholm
06:40
Fredriksberg
06:45
Stora Ekholmen
x
Höganäs
06:50
Vasholmen
x
Karlsudd
x
Edlunda
06:55
Granholmen
x
Riset
x
Gåshaga (Lidingö)
07:15
Hasseludden
x
Klippudden
x
Nacka Strand
07:35
Slussen/Skeppsbron
07:50
Nybroplan
08:00
*x = Angör brygga om semafor är hissad alt. passagerare står på bryggan

Mot / Towards / Kohti / Auf

Rindö


Nybroplan
17:30
Slussen/Skeppsbron
17:40
Nacka Strand
17:55
Klippudden
17:55
Hasseludden
18:10
Gåshaga (Lidingö)
18:15
Riset
18:20
Granholmen
x
Edlunda
x
Karlsudds
x
Vasholmen
x
Höganäs
18:40
Stora Ekholmen
x
Fredriksborg
x
Rindö Västra
18:55
Vaxholm
19:00

*x = Angör brygga om semafor är hissad alt. passagerare står på bryggan