Skärgårdsgods i Stockholms Skärgård för WaxholmsbolagetGods transporteras med hjälp av fem godsfärjor och ett antal passagerarfartyg. Passagerarfartygen levererar gods året runt. Godsfärjorna kör när isarna släpper, från mitten av mars till december. Under högsäsongen på sommaren tar vi även hjälp av andra rederier för att transportera gods i mellersta och södra skärgården.

Boka order i Kundportalen
Boka kylvaror

Boka ADR - Farligt gods
Boka matkasse

Öppettider / Adress


vanliga frågor