Skärgårdsgods i Stockholms Skärgård för WaxholmsbolagetGods transporteras med hjälp av fem godsfärjor och ett antal passagerarfartyg. Passagerarfartygen levererar gods året runt. Godsfärjorna kör när isarna släpper, från mitten av mars till december. Under högsäsongen på sommaren tar vi även hjälp av andra rederier för att transportera gods i mellersta och södra skärgården.

Ny terminal från 2021-02-02

Ny omlastningsterminal från 2021-02-02. Läs mer på nedan länk:

2020-10-02: Observera att från 2021-01-04 till 2021-03-31 utförs godstransporterna genom godsbärande passagerarfartyg. Farligs gods-transporter (ADR) kommer utföras genom avlyst passagerarfartyg på måndagar. Mer information kommer inför trafikstart. 

Hur bokar man ADR Farligt gods

Öppettider / Adress


vanliga frågor