Glömt någonting ombord?

Ring på direktnummer till fartygen. Kontaktuppgifter finns i kolumnen till höger.


Allmänna frågor

Kontakta oss via

E-mail:
Frågor angående Sjöstadstrafiken
M/S LISEN 073-442 44 47/073- 442 44 77
Frågor angående City Line/EMELIE-trafiken
M/S EMELIE 073-07819 23 
M/S EMELIE II 073-442 44 54


Godsbokning

Boka via telefon eller email


DESIRÉE Ressel von Schéele

Verkställande direktör


Fredrik Robbertte

Vice VD, Driftschef


Kim Björck

Ekonomi


Jonathan Ekholm

Säkerhetsansvarig


Kontor


Stockholm

Ressel Rederi AB
Magasin 3, Frihamnsgatan 28
115 56 Stockholm


Fartyg


Stockholm

M/S Emelie  073-078 19 23
M/S Emelie II 073-442 44 54
M/S Lisen  073-442 44 47
M/S Lotten 073-442 44 77
M/S Kungsholm 073-442 44 54


Stavsnäs

M/S Queen 070- 738 00 51
M/S Olliver 073-442 44 66
M/S Lote 070-738 00 54


Kalmarsund

M/S Dessi 073 – 442 44 55