Glömt någonting ombord?

Ring på direktnummer till fartygen. Kontaktuppgifter finns i kolumnen till höger.


Allmänna frågor

Kontakta oss via


Godsbokning

Boka via telefon eller email


Passagerartrafik

Frågor angående Sjöstadstrafiken
M/S LISEN/ M/S LOTTEN 073-442 44 47/073- 442 44 77
Frågor angående City Line/EMELIE-trafiken
M/S EMELIE 073-07819 23 
M/S EMELIE II 073-442 44 54

Frågor angående Kalmarsundstrafiken: M/S DESSI 073-442 44 55


Fredrik Robbertte

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR


Desirée Ressel von Schéele

Ekonomi


Jonathan Ekholm

Säkerhetsansvarig


Kontor


Stockholm

Ressel Rederi AB
Albybergsringen 5
137 69 Österhaninge


Fartyg


Stockholm

M/S Emelie  073-078 19 23
M/S Emelie II 073-442 44 54
M/S Lisen  073-442 44 47
M/S Lotten 073-442 44 77
M/S Kungsholm


Stavsnäs

M/S Queen 070- 738 00 51
M/S Olliver 073-442 44 66
M/S Lote 070-738 00 54


Kalmarsund

M/S Dessi 073 – 442 44 55