Uppdaterat - 18.12.2020


Covid-19 information Ressel Rederi ABRessel Rederi AB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vårt dagliga arbete för att minska smittspridningen och risken för Covid-19.

Uppdateringar och arbetssätt ombord sker allt eftersom restriktioner och rekommendationer uppdateras.

Munskydd i kollektivtrafiken (Uppdaterat 2020-12-18)

Nya rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken har meddelats från Folkhälsomyndigheten, detta kommer att tillämpas från och med den 7 januari. Informationen kommer uppdateras när Folkhälsomyndigheten publicerat de nya rekommendationerna. 

Generella rekommendationer

  • Res aldrig om du har sjukdomssymptom 
  • Försök om möjligt att undvika onödiga resor, undvik rusningstrafik
  • Håll avstånd till övriga resenärer och besättningen 
  • Lyssna på och följ besättningarnas instruktioner
  • Respektera begränsningarna ombord och i samband med på- och avstigning 

Tack för att du håller avstånd, respekterar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Håll i, Håll ut, Håll avstånd! 

Med vänliga hälsningar

Ressel Rederi AB