Uppdaterat - 18.12.2020


Covid-19 information Ressel Rederi ABRessel Rederi AB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vårt dagliga arbete för att minska smittspridningen och risken för Covid-19.

Uppdateringar och arbetssätt ombord sker allt eftersom restriktioner och rekommendationer uppdateras.

Munskydd i kollektivtrafiken (Uppdaterat 2021-02-24)

Nya rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken har meddelats från Folkhälsomyndigheten, detta kommer att tillämpas från och med den 7 januari. Informationen kommer uppdateras när Folkhälsomyndigheten publicerat de nya rekommendationerna. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om munskydd

  • Munskydden bör vara kvalitetssäkrade engångsmunskydd (CE-märkta) och bäras och hanteras på rätt sätt.
  • Ett munskydd = en resa. Det är viktigt att du som resenär hanterar munskyddet smittsäkert och kastar det i papperskorgen efter användning. Skräpa inte ner! 

Så här använder du munskydd

  • För dig som reser med kollektivtrafiken rekommenderas engångsmunskydd, som du använder och sedan kasserar. Det är den enskilda individens ansvar att se till att ha munskydd med sig. Munskyddet tar du på innan du kliver
  • Var noga med att dina händer är rena när du sätter på dig munskyddet och se till att det täcker näsa och mun. Ta inte med dina händer på munskyddet när du har det på dig och sprita händerna igen när du tagit av det.
  • Kasta det använda munskyddet i papperskorg för att inte skräpa ned. Finns det ingen papperskorg kan du ta med det hem och slänga i hushållssoporna.

CE-märkta munskydd tillhandahålls vid förfrågan till däcksman (inom EMELIE-trafiken) och i passagerarutrymmet inom Sjöstadstrafiken, för de passagerare som inte har med sig eget munskydd.

Generella rekommendationer

  • Res aldrig om du har sjukdomssymptom 
  • Försök om möjligt att undvika onödiga resor, undvik rusningstrafik
  • Håll avstånd till övriga resenärer och besättningen 
  • Lyssna på och följ besättningarnas instruktioner
  • Respektera begränsningarna ombord och i samband med på- och avstigning 

Tack för att du håller avstånd, respekterar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Håll i, Håll ut, Håll avstånd! 

Med vänliga hälsningar

Ressel Rederi AB