Måndag – Fredag

Monday-Friday / Maanantai-Perjantai / Montag-Freitag


Mot / Towards / Kohti / Auf

Nybroplan


Barnängsbryggan
07:14 08:14 09:14 10:14 Lunch 14:44 15:44 16:44 17:44
Lumabryggan
07:20 08:20 09:20 10:20 Lunch 14:50 15:50 16:50 17:50
Henriksdalsbryggan
07:22 08:22 09:22 10:22 Lunch 14:52 15:52 16:52 17:52
Masthamnen 
07:28 08:28 09:28 10:38* Lunch 14:58 15:58 16:58 17:58
Djurgården
07:38 08:38 09:38 10:45* Lunch 15:08 16:08 17:08 18:08
Nybroplan
07:48 08:48 09:48 10:48 Lunch 15:18 16:18 17:18 18:18


Mot / Towards / Kohti / Auf

Hammarby Sjöstad


Nybroplan
07:50 08:50 09:50 10:50 Lunch 15:20 16:20 17:20 18:20
Djurgården
07:58 08:58 09:58 10:58 Lunch 15:28 16:28 17:28 18:28
Masthamnen
08:06 09:06 10:06 11:06 Lunch 15:36 16:36 17:36 18:36
Barnängsbryggan
08:14 09:14 10:14 11:14** Lunch 15:44 16:44 17:44 18:44**
Lumabryggan
08:18 09:18 10:18 11:18** Lunch 15:48 16:48 17:48 18:48**
Henriksdal
08:22 09:22 10:22 11:22** Lunch 15:52 16:52 17:52 18:52**


* Avgår 10:38 från Masthamnen och 10:45 från Djurgården under perioden 2/1-1/4 / Departs 10:38 from Masthamnen and 10:45 from Djurgården during the period 2/1 - 1/4
** Enbart avstigning/Debarkation only
Helgtrafik/Operated as weekend 30/3 och 2/4 Ingen trafik/No traffic 24-26/12, 31/12 & 1/1

Helgtrafik

Mot Nybroplan


Barnängsbryggan

09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14

Lumabryggan

09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20

Henriksdal

09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22

Masthamnen

09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28

Djurgården

09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38

Nybroplan

09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48Mot Hammarby Sjöstad


Nybroplan

09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50

Djurgården

09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58

Masthamnen

10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06

Barnängsbryggan

10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14*

Luma

10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18*

Henriksdal

10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22*

* Enbart avstigning/Debarkation only.
Helgtrafik: Kristihimmelsfärds dag 25 maj, Sveriges nationaldag 6 juni, & Midsommarafton 24 juni.